Egan utför arbete på pollare i slussen i Södertälje